Carlssons officiella skrivelse 1965

 

Carlssons officiella skrivelse (föranledd av en akademisk diskussion om det korrekta sättet att beskriva andras arbeten i en avhandling) till Medicinska fakulteten vid Karolinska Institutet 1965.

Läs även bilagan Bengt Falck – The Lund Histochemist… By Richard Burack

Carlssons officiella skrivelse till Medicinska fakulteten vid Karolinska Institutet 1965.

Carlssons officiella skrivelse till Medicinska fakulteten vid Karolinska Institutet 1965, s 1.

Carlssons officiella skrivelse till Medicinska fakulteten vid Karolinska Institutet 1965, s 2.

Carlssons officiella skrivelse till Medicinska fakulteten vid Karolinska Institutet 1965, s 2.