Acta Physiologica Scandinavica

 

Bekräftelse från tidskriftens redaktion rörande publikation av de 2 supplementen 196 och 197, 1962.

Letter from the editor of Acta Physiologica Scandinavica confirming the acceptance of the two supplements 196 and 197, 1962.

Acta Physiologica Scandinavia

Acta Physiologica Scandinavia